Wydrukuj tę stronę

Zarząd Rozwoju Katowice rozwiązał drużynę seniorów. MKS Kluczbork zostaje w III lidze

FOTO: Dariusz Grabiński FOTO: Dariusz Grabiński

Zarząd Rozwoju Katowice wydał komunikat, w którym poinformował o rozwiązaniu drużyny seniorów. Oznacza to, że katowiczanie nie wystartują w nadchodzącym sezonie w rozgrywkach III ligi.

Miejsce Rozwoju w trzecioligowej rywalizacji zajmie MKS Kluczbork. Na taką decyzję władz katowickiego klubu zanosiło się od dawna. Z klubu w ostatnich tygodniach masowo zaczęli odchodzić piłkarze. Zespół nie rozpoczął przygotowań do sezonu. W końcu w środę (17 lipca) wszystko stało się jasne. Poniżej przytaczamy najważniejsze fragmenty oficjalnego komunikatu władz Rozwoju:

"W związku z niezrealizowanym ze względów formalno-prawnych, a trwającym od kilku lat i zintensyfikowanym w ostatnich kilkunastu miesiącach procesem mającym na celu przejęcie przez Miasto Katowice obiektu sportowego, przy dobrej woli stron jego właściciela Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i Miasta Katowice dalsze funkcjonowanie stowarzyszenia przy ulicy Zgody 28 w Katowicach jest niemożliwe. Wynika to z braku środków finansowych niezbędnych do opłacania czynszu (26 tys. zł miesięcznie), faktur za media (w tym zwłaszcza za nawadnianie boisk) oraz usług i materiałów związanych z utrzymywaniem boisk, których łączny koszt kształtuje się na poziomie 700 tys. – 800 tys. zł rocznie.
Pragniemy zwrócić uwagę, że przy ulicy Zgody 28 klub funkcjonuje od 1974 roku. Do czasów przekształceń ustrojowych utrzymywany był przez Kopalnię Wujek. W latach późniejszych Kopalnia i spółki węglowe w tak istotnym stopniu wspierały klub, że środki finansowe w pełni zabezpieczały koszty wynikające z utrzymywania obiektu. W drugiej dekadzie lat dwutysięcznych wsparcie firm górniczych z różnych względów zostało znacznie ograniczone, a wysokość czynszu z roku na rok wzrastała, mimo, iż stanowi on jedynie sumę podatków odprowadzaną przez spółkę węglową powiększoną o kolejny podatek – VAT. W tej sytuacji jedyną zasadną, choć bolesną i smutną decyzją, która zapadła mogło być opuszczenie obiektu, na którym klub funkcjonował od 45 lat. Warto podkreślić, że Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA wykazał się daleko idącą dobrą wolą w działaniach mających na celu pomoc klubowi w tej trudnej sytuacji za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie dementujemy informacje jakoby tereny obiektu sportowego zostały sprzedane. Obiekt posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dedykowaną działalności sportowej ustanowiony przez Radę Miasta Katowice, a na decyzje dotyczące jego przyszłości klub nie ma już wpływu.
W związku z powyższym Zarząd klubu zwrócił się do Miasta Katowice z prośbą o pomoc w unormowaniu sytuacji, odpowiednio wcześniej sygnalizując problem oraz wynikające z niego trudności finansowe, celem doprowadzenia do sytuacji standardowej w realiach dzisiejszych czasów czyli funkcjonowania klubów sportowych na obiektach samorządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Miasto Katowice zabezpieczyło miejskie obiekty sportowe na zajęciach treningowe i zawody sportowe, wyraziło zgodę na wynajem na preferencyjnych warunkach pomieszczeń biurowych oraz zaproponowało dedykowanie powstającego miejskiego obiektu sportowego przy ulicy Asnyka działalności klubu od 2021 roku, za co serdecznie dziękujemy.
W aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej klub skupił się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu warunków do prawidłowego funkcjonowania Akademii Piłkarskiej, która od lat jest priorytetem. Kolejne sukcesy sportowe wychowanków klubu, awans kolejnego zespołu do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, czołowe lokaty wszystkich zespołów młodzieżowych oraz transferowanie kolejnych wychowanków do klubów szczebla centralnego słusznie wyznaczają kierunek najważniejszy dla klubu. O zmianach organizacyjnych, fazie przejściowej i docelowym rozwiązaniu dzieci, młodzież i ich rodzice zostali poinformowani już w połowie czerwca 2019 roku.
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi wynikającymi z konieczności uregulowania posiadanych zobowiązań, restrukturyzacją infrastrukturalną oraz przyjętymi priorytetami podjęta została decyzja o zawieszeniu w sezonie 2019/2020 udziału w rozgrywkach drużyny seniorów. Ta trudna decyzja pozwoli ustabilizować sytuację klubu i w kolejnym sezonie, w składzie w jeszcze większym stopniu niż dotychczas złożonym z wychowanków, powrócić do rywalizacji na poziomie seniorów, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mając świadomość, że powyższe rozwiązanie jest trudne, pragniemy zapewnić, że wynika z co najmniej kilkutygodniowej analizy sytuacji. Nie jest intencją klubu zaciąganie zobowiązań, z których nie będzie on w stanie się wywiązać, stąd w obecnej sytuacji podążenie niejako drogą Ruchu Radzionków, który znajdował się niemal w bliźniaczej sytuacji kilka lat temu. Niezależnie od powyższego klub podjął szereg działań ograniczających koszty, celem uzyskania stabilizacji finansowej. Pragniemy podkreślić, że zdając sobie sprawę z wagi tej decyzji w związku z organizacją rozgrywek III ligi odpowiednio wcześniej poinformowaliśmy Śląski Związek Piłki Nożnej oraz MKS Kluczbork o planach w przedmiotowej sprawie. Pragniemy podziękować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, klubom oraz wszystkim osobom, instytucjom i firmom za lata współpracy, dobre relacje i niezapomniane chwile i przeżycia w tym czasie.
Jednocześnie odnosząc się do opublikowanych artykułów i pytań kierowanych do klubu o ocenę wielkości zaangażowania Miasta Katowice w sprawy klubu pragniemy poinformować, że jesteśmy świadomi Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice, doceniamy tendencję wzrostową wysokości dotacji w ostatnich dwóch latach oraz w istniejącej sytuacji przedłożone propozycje w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Dialog, porozumienie, współpraca oraz wzajemny szacunek podobnie jak w drużynie sportowej są fundamentem sukcesu. Zwłaszcza sukcesu, który osiągnąć można metodą win-win."

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami

Zarząd Rozwoju Katowice rozwiązał drużynę seniorów. MKS Kluczbork zostaje w III lidze - SportowaSIlesia.pl - portal pozytywnych wrażeń sportowych
Logo
Wydrukuj tę stronę

Zarząd Rozwoju Katowice rozwiązał drużynę seniorów. MKS Kluczbork zostaje w III lidze

FOTO: Dariusz Grabiński FOTO: Dariusz Grabiński

Zarząd Rozwoju Katowice wydał komunikat, w którym poinformował o rozwiązaniu drużyny seniorów. Oznacza to, że katowiczanie nie wystartują w nadchodzącym sezonie w rozgrywkach III ligi.

Miejsce Rozwoju w trzecioligowej rywalizacji zajmie MKS Kluczbork. Na taką decyzję władz katowickiego klubu zanosiło się od dawna. Z klubu w ostatnich tygodniach masowo zaczęli odchodzić piłkarze. Zespół nie rozpoczął przygotowań do sezonu. W końcu w środę (17 lipca) wszystko stało się jasne. Poniżej przytaczamy najważniejsze fragmenty oficjalnego komunikatu władz Rozwoju:

"W związku z niezrealizowanym ze względów formalno-prawnych, a trwającym od kilku lat i zintensyfikowanym w ostatnich kilkunastu miesiącach procesem mającym na celu przejęcie przez Miasto Katowice obiektu sportowego, przy dobrej woli stron jego właściciela Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i Miasta Katowice dalsze funkcjonowanie stowarzyszenia przy ulicy Zgody 28 w Katowicach jest niemożliwe. Wynika to z braku środków finansowych niezbędnych do opłacania czynszu (26 tys. zł miesięcznie), faktur za media (w tym zwłaszcza za nawadnianie boisk) oraz usług i materiałów związanych z utrzymywaniem boisk, których łączny koszt kształtuje się na poziomie 700 tys. – 800 tys. zł rocznie.
Pragniemy zwrócić uwagę, że przy ulicy Zgody 28 klub funkcjonuje od 1974 roku. Do czasów przekształceń ustrojowych utrzymywany był przez Kopalnię Wujek. W latach późniejszych Kopalnia i spółki węglowe w tak istotnym stopniu wspierały klub, że środki finansowe w pełni zabezpieczały koszty wynikające z utrzymywania obiektu. W drugiej dekadzie lat dwutysięcznych wsparcie firm górniczych z różnych względów zostało znacznie ograniczone, a wysokość czynszu z roku na rok wzrastała, mimo, iż stanowi on jedynie sumę podatków odprowadzaną przez spółkę węglową powiększoną o kolejny podatek – VAT. W tej sytuacji jedyną zasadną, choć bolesną i smutną decyzją, która zapadła mogło być opuszczenie obiektu, na którym klub funkcjonował od 45 lat. Warto podkreślić, że Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA wykazał się daleko idącą dobrą wolą w działaniach mających na celu pomoc klubowi w tej trudnej sytuacji za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie dementujemy informacje jakoby tereny obiektu sportowego zostały sprzedane. Obiekt posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dedykowaną działalności sportowej ustanowiony przez Radę Miasta Katowice, a na decyzje dotyczące jego przyszłości klub nie ma już wpływu.
W związku z powyższym Zarząd klubu zwrócił się do Miasta Katowice z prośbą o pomoc w unormowaniu sytuacji, odpowiednio wcześniej sygnalizując problem oraz wynikające z niego trudności finansowe, celem doprowadzenia do sytuacji standardowej w realiach dzisiejszych czasów czyli funkcjonowania klubów sportowych na obiektach samorządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Miasto Katowice zabezpieczyło miejskie obiekty sportowe na zajęciach treningowe i zawody sportowe, wyraziło zgodę na wynajem na preferencyjnych warunkach pomieszczeń biurowych oraz zaproponowało dedykowanie powstającego miejskiego obiektu sportowego przy ulicy Asnyka działalności klubu od 2021 roku, za co serdecznie dziękujemy.
W aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej klub skupił się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu warunków do prawidłowego funkcjonowania Akademii Piłkarskiej, która od lat jest priorytetem. Kolejne sukcesy sportowe wychowanków klubu, awans kolejnego zespołu do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, czołowe lokaty wszystkich zespołów młodzieżowych oraz transferowanie kolejnych wychowanków do klubów szczebla centralnego słusznie wyznaczają kierunek najważniejszy dla klubu. O zmianach organizacyjnych, fazie przejściowej i docelowym rozwiązaniu dzieci, młodzież i ich rodzice zostali poinformowani już w połowie czerwca 2019 roku.
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi wynikającymi z konieczności uregulowania posiadanych zobowiązań, restrukturyzacją infrastrukturalną oraz przyjętymi priorytetami podjęta została decyzja o zawieszeniu w sezonie 2019/2020 udziału w rozgrywkach drużyny seniorów. Ta trudna decyzja pozwoli ustabilizować sytuację klubu i w kolejnym sezonie, w składzie w jeszcze większym stopniu niż dotychczas złożonym z wychowanków, powrócić do rywalizacji na poziomie seniorów, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mając świadomość, że powyższe rozwiązanie jest trudne, pragniemy zapewnić, że wynika z co najmniej kilkutygodniowej analizy sytuacji. Nie jest intencją klubu zaciąganie zobowiązań, z których nie będzie on w stanie się wywiązać, stąd w obecnej sytuacji podążenie niejako drogą Ruchu Radzionków, który znajdował się niemal w bliźniaczej sytuacji kilka lat temu. Niezależnie od powyższego klub podjął szereg działań ograniczających koszty, celem uzyskania stabilizacji finansowej. Pragniemy podkreślić, że zdając sobie sprawę z wagi tej decyzji w związku z organizacją rozgrywek III ligi odpowiednio wcześniej poinformowaliśmy Śląski Związek Piłki Nożnej oraz MKS Kluczbork o planach w przedmiotowej sprawie. Pragniemy podziękować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, klubom oraz wszystkim osobom, instytucjom i firmom za lata współpracy, dobre relacje i niezapomniane chwile i przeżycia w tym czasie.
Jednocześnie odnosząc się do opublikowanych artykułów i pytań kierowanych do klubu o ocenę wielkości zaangażowania Miasta Katowice w sprawy klubu pragniemy poinformować, że jesteśmy świadomi Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice, doceniamy tendencję wzrostową wysokości dotacji w ostatnich dwóch latach oraz w istniejącej sytuacji przedłożone propozycje w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Dialog, porozumienie, współpraca oraz wzajemny szacunek podobnie jak w drużynie sportowej są fundamentem sukcesu. Zwłaszcza sukcesu, który osiągnąć można metodą win-win."

Artykuły powiązane

Projekt i realizacja Ahoj! Marketing