Od zarania w cieniu kopalni - początki futbolu w Boguszowicach

Od zarania w cieniu kopalni - początki futbolu w Boguszowicach

Niebawem minie 90 lat od momentu powstania klubu sportowego w Boguszowicach, obecnej dzielnicy Rybnika. Jego dzieje to ciekawa ilustracja przemian, jakie zachodziły na Górnym Śląsku w minionym stuleciu.

Klub sportowy, o pierwotnej nazwie K.S. Blücher powstał dokładnie 29 października 1926 roku. W Liczył 56 członków i składał się z trzech sekcji: piłkarskiej, bokserskiej i lekkoatletycznej.
W skład zarządu klubu wchodzili: prezes - Reinhold Kasperczyk, wiceprezes - Hubert Panczek, sekretarz - Bolesław Mazik, członkowie - Walter Tkocz, Jan Zug, Alfred Guminior, Leopold Kuczera oraz kierownicy sekcji piłkarskiej (Reinhold Pasamonik), bokserskiej (Stanisław Roziak) i lekkoatletycznej (Herbert Rak).

Pierwszy zarząd K.S. Blücher

Drużyna seniorów K.S. Blücher

Nazwę klubu szybko przemianowano na K.S. Szyby. W początkowym okresie sekcja piłkarska trenowała oraz rozgrywała zawody na łące pod "Nowym Dworem". W roku 1929 klub został zgłoszony do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy, za wstawiennictwem dyrektora kopalni noszącej wówczas nazwę „Szyby Blüchera” Paula Taubnera zarząd klubu uzyskał od Nadleśnictwa Jankowice przydział ziemi pod boisko piłkarskie. Po otrzymaniu terenu, w przeciągu niespełna dwóch lat wykarczowano podściółkę leśną i usunięto pnie po wyciętych drzewach. Prace zostały wykonane wyłącznie w czynie społecznym. W pracach przy budowie boiska pracowali głównie mieszkańcy Boguszowic. Wiadomo, że brali w nich udział: Zimończyk, Stanisław Roziak, Hubert Panczek oraz piłkarze Józef Zug, Herbert Kaula, Hubert i Eryk Wodniokowie, Bolesław Mazik i Wiktor Urbanek oraz wielu innych, których nie sposób wymienić. W niedzielę, dnia 28 sierpnia 1931 roku dokonano otwarcia nowego boiska. Z tej okazji odbył się turniej, w którym wzięło udział kilka klubów powiatu rybnickiego z wszystkich klas. Turniej, który był połączony z festynem trwał 13 godzin.

Drużyna seniorów KS Szyby Jankowice z 1931 roku

W sezonie 1929/1930 drużyna z Boguszowic brała udział w rozgrywkach klasy C podokręgu rybnickiego i uzyskała awans do klasy B, w której grała przez trzy sezony. Dopiero w sezonie 1933/1934 zespół szybów awansował do klasy A. W roku 1934 wraz ze zmianą nazwy kopalni dokonano też zmiany nazwy klubu, który odtąd nazywał się K.S. Szyby Jankowice. Wówczas w skład zarządu klubu wchodzili: Reinhold Kasperczyk, Hubert Panczek, Bolesław Mazik, Jan Zug, Józef Zug, Paweł Gojny, Paweł Merta, Wiktor Urbanek, Alfred Guminior, inż. Karol Banszel, Józef Ochwat i Leopold Kuczera.

Zespół KS Szyby Jankowice po zremisowanym meczu w Godowie w 1934 roku

W sezonie 1934/1935 I drużyna awansowała do A klasy wydzielonej, którą później przekształcono na Ligę B. Najbardziej znanymi w tym okresie piłkarzami Szybów byli: Leon Wacławczyk, Engelbert Kuczera, Engelbert Hola, Zygfryd Rak, Józef Orlik, bracia Naczyńscy oraz Wiktor Urbanek.
Pomoc kopalni dla klubu przejawiała się w zatrudnieniu niektórych zawodników w okresie bezrobocia. Wyposażenie klubu w sprzęt sportowy było niedostateczne. Zawodnicy sami, we własnym zakresie zaopatrywali się w niezbędny sprzęt sportowy. Wyjazdy do oddalonych miejscowości, jak Brzezie pod Raciborzem, Pszów czy też Skrzyszów odbywały się furmankami. Do Godowa i do Mikołowa piłkarze dojeżdżali na zawody rowerami. Mimo stosunkowo trudnych warunków materialnych, z jakimi borykał się klub Szyby Jankowice, wiodąca wówczas sekcja piłkarska awansowała niemal z roku na rok i stała się jednym z najlepszych zespołów piłkarskich na terenie południowej części województwa śląskiego. Te niewątpliwe osiągnięcia uzyskano dzięki wielkiemu przywiązaniu zawodników do klubu. Nieco słabiej na tle sekcji piłkarskiej radziły sobie pozostałe dwie: bokserska i lekkoatletyczna. W latach wojennych klub przerwał działalność sportową, a w roku 1946 został reaktywowany pod nazwą Zakładowy Klub Sportowy Górnik Jankowice. W późniejszym czasie klub przemianowano na Klub Sportowy Górnik Boguszowice. Pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj. Obecnie piłkarska drużyna Górnika występuje w klasie A Podokręgu Rybnik.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami